Zorg: snel evoluerende bouwvormen

Meer dan ooit geniet de zorgbouw grote aandacht, onder meer door de snelle vergrijzing en voortgang van de wetenschap. Daarbij denken we aan ziekenhuizen, maar evenzeer aan allerlei woonvormen zoals zorghotels, woonzorgcentra, assistentiewoningen, rust- en verzorgingstehuizen. Feit is dat de zorg volop in beweging is en de bouwvormen snel mee evolueren naar comfort en lay-out. Met belangstelling volgt Alheembouw deze ontwikkelingen op de voet om onze expertise gerichter en sterker uit te bouwen.