SBSO KTA Oostende

Dit domein, dat eigendom is van het GO! is ongeveer 35.000 m2groot.
Hierop staan 3 bestaande schoolgebouwen met een footprint van ongeveer 9.000 m2.
Er juist naast ligt een domein van de Franstalige Gemeenschap van ongeveer 12.000 m2.

Op dit moment loopt de procedure om dit perceel te verwerven. Zodat een logisch samenhangende campus gerealiseerd kan worden. Voor deze site werd reeds een masterplan opgemaakt en men zou er volgende zaken

willen onderbrengen:

1) Op deze site ‘Ter Zee‘ zijn  momenteel 2 scholen gevestigd in de 3 schoolgebouwen: het Buitengewoon secundair onderwijs (SBSO Ter zee) en het Buitengewoon basis onderwijs (MPI De vloedlijn). Het secundair onderwijs kampt met een tekort aan oppervlakte en heeft nood aan een uitbreiding van de school.

2) Anderzijds moeten het KTA1 en het CDO (deeltijds onderwijs), respectievelijk gelegen aan het station en de Ieperstraat, beide ingericht in de gebouwen van stad Oostende, binnenkort hun huidige locatie verlaten en is er nood aan een nieuwe locatie voor hen. De harde sector van het KTA1 en het CDO zouden verhuizen naar het domein aan de Schapenstraat.

3) Op deze site zou er eventueel ook in overleg met stad Oostende een sporthal kunnen komen. Er is een serieus tekort aan sporthalruimte voor de scholen in de omgeving van Oostende, alsook voor de inwoners van stad Oostende. Om hieraan tegemoet te komen denkt men aan een soort ‘PPS project’ met de stad  Oostende. Met de komst van een sporthal moet rekening worden gehouden (eventuele inplanting) maar de realisatie van de sporthal zelf valt niet onder de scoop van dit project.

Over het project
De opdracht voor de aannemer bestaat in het realiseren van een nieuwbouw voor SBSO Ter Zee (1.625 m²). Dit omvat de realisatie van klaslokalen en administratie. Daarnaast omvat de opdracht een nieuwbouw voor KTA1 HoTech harde sector en het CDBSO ( 5.568 m²) met klaslokalen voor algemene vakken, verscheidende ateliers en labo’s voor het onderwijzen van beroepsvakken, een theaterzaal, specifieke ruimtes voor het Deeltijds centrum en een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals sanitair, archiefruimte en personeelsruimte.


Bouwplaats: Oostende
Bouwheer: AG Real Estate co-Production in Development
Architect: Van Mieghem architecten bvba, Oostende
Startdatum project: juni 2014
Einddatum project: april 2016