Back to top

DBFM

De afkorting DBFM staat voor Design - Build - Finance - Maintenance. Het gaat om een speciale vorm van Publiek-Private Samenwerking waarbij Alheembouw samengewerkt met de overheid voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van de gebouwen.

Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.

Design

Alheembouw staat in voor het ontwerp van de infrastructuur. Binnen de grenzen van de duidelijke specificaties van de overheidsinstantie krijgen we de vrijheid om een weldoordacht, innovatief en creatief ontwerp te maken. Alheembouw doet hiervoor beroep op diverse gerenommeerde architectenbureaus, ervaren en gespecialiseerd volgens de aard van het project.

Build

Na het ontwerp staat Alheembouw ook in voor de effectieve realisatie van bouwwerkzaamheden. Naast zijn eigen personeel kan Alheembouw ook steeds beroep op hun gekwalificeerde onderaannemers waarbij Alheembouw steeds als aanspreekpunt fungeert voor de bouwheer.

Finance

Binnen een DBFM is ook de financiering de verantwoordelijkheid van de privépartner. Alheembouw treedt hier op als een solide en solvabele partner.

Maintenance

Na de oplevering blijft Alheembouw verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur. Vanaf het ontwerp tot en met de bouw wordt rekening houden met het toekomstige onderhoud en dit door onder meer door het aanwenden van duurzame en onderhoudsvrije materialen.

Alheembouw beschikt over een eigen afdeling die volledig instaat voor het onderhoud van het gebouwen.

Enkele DBFM-projecten