Back to top

Maintenance

Maintenance is het vierde luik uit het DBFM-verhaal. Naast Design, Build & Finance staat Alheembouw ook in voor de Maintenance - het onderhoud - van de nieuwe infrastructuur. Deze activiteit is vrij nieuw en steunt op contracten die lopen over een lange termijn.

De idee erachter is dat Alheembouw bij het plannen en uitvoeren van de werken al zoveel mogelijk rekening houdt met het latere onderhoud van de gebouwen. Zo is het op lange termijn bijvoorbeeld voordeliger om te kiezen voor meer kwalitatieve en wat duurdere materialen die dan wel veel minder onderhoud vergen.