Back to top

Privacy Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. Niettemin kunnen we niet garanderen dat de informatie over de site actueel, volledig of juist is. Mocht u onnauwkeurigheden opmerken, neem dan gerust contact met ons op. We zullen ze zo snel mogelijk corrigeren.

Het gebruik van de website van www.alheembouw.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Alheembouw n.v., met maatschappelijke zetel te Roeselarestraat 205, 8840 Oostnieuwkerke en met ondernemingsnummer BE 0428 936 572.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Neem daarom de volgende privacy-informatie in acht wanneer u de website van Alheembouw bezoekt. Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen via privacy@alheembouw.be.

 

1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zoals vermeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden gedefinieerd als alle informatie betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw IP-adres of uw geboortedatum.

 

2. Verzameling en gebruik van gegevens

Informatief gebruik
Tenzij anders vermeld in de volgende secties, verzamelen, verwerken of gebruiken we geen persoonlijke gegevens wanneer mensen de pagina's op onze website bezoeken.

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Wij verkrijgen bepaalde technische informatie die door uw browser wordt doorgegeven (bijvoorbeeld het browsertype en de versie, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina's op onze website die u bezoekt, hoe lang u nog op andere pagina's en pagina's blijft die u eerder hebt bezocht). We gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google.

 

3. Social Bookmarks

Onze websites bieden de mogelijkheid om de respectieve huidige pagina in sociale netwerken (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn) of via e-mail te delen. Deze zijn alleen op onze website opgenomen als externe links naar de bijbehorende services. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de provider. Alleen dan wordt gebruikersinformatie overgedragen aan de betreffende aanbieder. Als u niet wilt dat de sociale netwerken gegevens ontvangen, klik dan niet op de afbeelding. Informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de sociale netwerken vindt u in hun respectieve privacyregels:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Google+ and YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

4. Contact

Persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres, worden alleen op onze website verzameld als u deze ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door ze per e-mail naar ons te verzenden.

Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze hebt verstrekt.

Informatie die met ons wordt gedeeld, wordt op vrijwillige basis en met uw toestemming uitdrukkelijk gegeven. Wanneer u ons contactgegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, stemt u er ook mee in dat wij via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

 

5. Beveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd in lijn met de technologische vooruitgang.

 

6. Gegevensoverdracht aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is voor de gegevensoverdracht. Voor zover externe bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, nemen wij alle nodige wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en voeren wij regelmatig audits uit om te waarborgen dat deze bedrijven zich houden aan de bepalingen van de Wetten op gegevensbescherming.

 

7. Uw rechten

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen geadresseerd worden aan het e-mailadres vermeld in deze “Disclaimer”. We zullen verzoeken, klachten of vragen in overweging nemen en u tijdig antwoord geven. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Enkele van de belangrijkste rechten zoals vermeld in de AVG zijn:
 

  • een kopie van persoonlijke gegevens aanvragen;
  • corrigeren uw persoonlijke gegevens;
  • verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens;
  • de beperking van de verwerking van persoonsgegevens aanvragen;
  • uw toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld afmelden voor onze nieuwsbrief);

 

8. Gegevensbeschermingsfunctionaris / verantwoordelijke gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen u helpen in het geval u informatieaanvragen of andere verzoeken of klachten heeft. Hiervoor kan U steeds terecht op bovenvermelde adres of via privacy@alheembouw.be

 

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De huidige versie is 13/06/2018 gepubliceerd.

Belgisch Recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.