Back to top

Actie in Anderlecht! Alheembouw start werken voor Mobilis op.

D’Ieteren Immo en hoofdaannemer Alheembouw kondigen met trots de officiële start aan van de bouwwerken voor het project Mobilis. De werf zit volop in de opstartfase, na de afbraakwerken van de oude site in mei worden de komende weken en maanden de beschoeiing en funderingen uitgevoerd.

Na de goedkeuring van de vergunningen voor het project Mobilis begin mei en de afbraakwerken van de oude gebouwen, is de site bouwrijp voor de start van de grondwerken en funderingen. De bouwputbeschoeiing bestaat uit 340 lopende meter berlinerwand voor de uitvoering van de kelder.

De funderingen bestaan uit grondverdringende schroefpalen (220 stuks) én boorpalen met na-injectie (58 stuks). Die laatste hebben een grote diameter - variërend van 0,97m tot 1,83m - waardoor het aantal traditionele schroefpalen aanzienlijk vermindert. De boorpalen worden tot 36m diep geboord onder het maaiveld. Vandaag werd met de eerste boorpaal, gerealiseerd door onderaannemer Smet Group, een eerste mijlpaal bereikt van dit ambitieus project. Vanaf half september wordt gestart met het uitgraven van de bouwput, goed voor volume van 32.000m³.

“We zijn uitermate tevreden dat we Mobilis kunnen beginnen bouwen. We gaan deze volgende stap met veel vertrouwen tegemoet, dankzij de samenwerking met Alheembouw. Mobilis wordt een voorbeeldgebouw voor nieuwe stedelijke industrie en werd zo geconcipieerd dat het zich vlot zal kunnen aanpassen aan de noden van morgen. Deze langetermijnvisie is het fundament van de duurzame visie voor dit gebouw.  Via zonnepanelen en geothermie, natuurlijke ventilatie en regenwateropslag zal Mobilis verder niet alleen energieneutraal, maar ook klimaatbestendig zijn,” verklaart Paul Monville, Managing Director bij D’Ieteren Immo.

 “Na meer dan een jaar intens samenwerken met het D’Ieteren Immo team (ontwerpteam), kwamen we tot de meest optimale bouwmethode en technieken voor de realisatie van het Mobilis project. We zijn dan ook uitermate fier dat we aan dit ambitieuze project mogen meewerken om zo de mobiliteit van de toekomst mee te helpen vormgeven”, zegt Peter Temmerman, CEO van Alheembouw.

Over Mobilis

Met deze weerspiegeling van de spreuk uit de roman van Jules Vernes vormt het project Mobilis, gelegen op de hoek van de Industrielaan en de Paepsemlaan te Anderlecht, letterlijk en figuurlijk de hoeksteen van een ambitieuze visie waarin Flexibiliteit, Innovatie en Duurzaamheid centraal staan. De site van 10.400m² zal plaatsmaken voor een gedurfd, gemengd stedelijk project met een totale ontwikkelde oppervlakte van 32.000 m². Het energieneutrale gebouw streeft naar een Breeam “Outstanding” certificatie. Naast “de garage van de toekomst van Volkswagen, SEAT en Skoda” zal het project plaats bieden aan een diversiteit van stedelijke industrie, productieve activiteiten en commerciële functies in de meest brede vorm, tot en met het dak.  

In november 2018 schreef D’Ieteren Immo, met de medewerking van de brusselse bouwmeester een architectuurwedstrijd uit waarbij het winnende ontwerpteam XDGA – BOYDENS – UTIL de ambities heeft vertaald naar een innovatief concept en concreet plan.

Het project werd eind 2020 door de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgeroepen tot één van de 8 winnaars (circulaire projecten) in de prestigieuze wedstrijd Be Circular. Niet alleen wordt het huidige gebouw op een circulaire wijze ontmanteld, maar het is voornamelijk het bouwconcept met een 100-jarige structuur en demonteerbare plateau’s dat de aandacht van de jury kreeg. Deze innovatieve denkwijze laat toe om de ruimtes binnen het gebouw steeds eenvoudig aan te passen aan de evoluerende noden van de activiteiten, een visie die zich volledig uitlijnt met de langetermijnvisie van D’Ieteren Immo.