Back to top

Bouw van nieuwe vleugel aan College Veurne van start: "Nieuwbouw is echt nodig"

Nog voor de start van het nieuwe schooljaar nodigde de schooldirectie de betrokken partijen uit voor de officiële eerste steenlegging van de nieuwe vleugel die wordt aangebouwd aan het College Veurne. Deze fase maakt deel uit van het masterplan dat in 2017 werd opgemaakt door de vzw Katholiek Basisonderwijs Veurne. De oplevering van deze nieuwbouw is voorzien tegen 1 september 2020.

 

"Deze nieuwbouw was echt nodig, want door het masterplan hebben we de campus Houtmarkt moeten afstaan voor de leerlingen van de lagere school" zegt collegedirecteur Christof Desloovere. "De klaslokalen in het beschermde Sint-Jansgasthuis veranderden datzelfde jaar nog van gebruiker. Voor de secundaire afdeling van ons college moesten we daarom op zoek naar nieuwe les- en studieruimtes."

Huursubsidie

De Raad van Bestuur van vzw KSO Veurne-Nieuwpoort, afdeling Bisschoppelijk College Veurne, gaf in 2016 de goedkeuring om hiervoor samen te werken met Architectenbureau Vandendries & Capoen uit Veurne. De architecten Niek Capoen en Pieter Vandendries zijn trouwens nog oud-studenten van het college en voelden heel goed aan wat onze school nodig had. In oktober 2018 werd van AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) de goedkeuring gekregen voor de aanvraag tot huursubsidie. De bouwkosten bedragen ongeveer 1,5 miljoen euro. Het college zal de nieuwbouw huren via de bouwheer, de vzw Patrimonium onderwijs decanale werken Diksmuide-Veurne. Met de bouwpartner, Alheembouw uit Oostnieuwkerke, zijn er afspraken gemaakt zodat de leerlingen zo weinig mogelijk hinder van de werken zullen ondervinden. Het grote kap- en breekwerk is al uitgevoerd tijdens de vakantie, en ook de verbinding in de trappenhal is al gerealiseerd. Het grote kap- en breekwerk is al uitgevoerd tijdens de vakantie.

In mei werd de bestaande fietsenstalling afgebroken en werden de archeologische onderzoeken gedaan. In juni zijn de bouwwerken gestart."De klaslokalen en polyvalente ruimtes worden ingepland langs de straatzijde" verduidelijkt Christof Desloovere. Het nieuwe volume wordt met het bestaande schoolgebouw verbonden via een overdekt atrium van 300 m² met een tribune tegen de wand van de bestaande C-vleugel. Dat atrium (centrale ruimte in een gebouw, red.) is een belangrijke meerwaarde: daar kunnen in de toekomst oudercontacten, voorstellingen of lezingen plaatsvinden, zodat we daarvoor niet meer de refter of sportzaal moeten herinrichten.

De nieuwe vleugel zal bestaan uit twee niveaus. Op de gelijkvloerse verdieping komen er twee polyvalente ruimtes en op de eerste verdieping vier grote, moderne klaslokalen, met een totale oppervlakte van 512 m². Door flexibele tussenwanden en multifunctioneel modulair meubilair kunnen we de manier van lesgeven altijd aanpassen. Elk klaslokaal wordt uitgerust met de nieuwste didactische technologie, zoals digitale borden. De verbinding met de huidige C-vleugel gebeurt vanuit de trapgang aan de linkerkant van het C-blok op de speelplaats. Er komt ook een nieuwe lift, die de toegankelijkheid van de verdiepingen in de C- en B-vleugel garandeert.

Flexibele wand

De inkom van het gebouw aan de westkant verleent onmiddellijk toegang tot het atrium. De twee grotere klaslokalen op niveau 0 beslaan elk een oppervlakte van 76 m². Tussen de twee lokalen wordt een flexibele wand geplaatst. Zo kunnen we ze omvormen tot één grote, polyvalente ruimte van 152 m². Daarnaast sluiten technische ruimtes en sanitair aan. Op niveau 1 komen er vier klaslokalen met elk een oppervlakte van 58 m². Beide niveaus worden verbonden via een lift die zich naast de ingang bevindt. Naast de ingang wordt een toegang voorzien naar de bestaande C-vleugel, en aan de buitenkant van het gebouw komt een nieuwe brandtrap, en we zorgen voor een nieuwe groenzone. (KW - 23/08/19)