Back to top

Cilindrische landmark benadrukt ambities

De Roeselarestraat, een van lintbebouwing vergeven gewestweg tussen Oostnieuwkerke en Roeselare, is niet meer de onopvallende staatsbaan van weleer. Het gevestigde en ambitieuze bouwbedrijf Alheembouw breekt met de langgerekte bakstenen façade in het straatbeeld en trekt zijn site open naar de straatkant. Het sterk vormgegeven, cirkelvormig kantoorgebouw, naar concept van het ontwerpbureau B2Ai, zet de expertise en de open cultuur van het bouwbedrijf vol in de vitrine. Groot geworden in de explosie van de diepvriessector, wil de aannemer zich duidelijk onderscheiden in complexe constructies. Het nieuwe kantoorgebouw zet deze strategie kracht bij en vormt daarbovenop een aantrekkingspool in ‘the war of talent’.

Nieuwbouw

Cilindrische landmark benadrukt ambities Alheembouw

De verwachtingen van bouwheer/aannemer Alheembouw waren duidelijk: ‘werk de site open naar de straatkant met een constructie waarvan de lat technisch hoog ligt’. Het cirkelvormig volume dat eind mei door het personeel werd ingehuldigd omvat de gehele insteek. Een radiaal gegeven stelt bouwteams steeds voor opmerkelijke technische uitdagingen terwijl het concept zich perfect leent tot het doorbreken van langgerekte façades.

“De bouwheer stelde duidelijke technische vereisten en dacht hierin mee”, vertelt Jo Baeke, architect en atelierhoofd bij B2Ai. “Toch zijn we dankbaar dat de opdrachtgever in het gehele proces de nadruk hield op architectuur.” Het ontwerp leunt aan bij de gelaagdheid van een ui voor wat betreft de visuele verbindingen met de omgeving en maximaliseert transparantie binnenin via  gecentraliseerde patio’s. “Net zoals bij deze groente voegen we meerdere schillen toe aan de kern. Een eerste schil in glas is gecombineerd met een tweede schil, opgebouwd met verticale  koperkleurige aluminiumprofielen. Via deze conceptualisering ontstaat de beoogde gelaagdheid van meerdere niveaus met elk een duidelijke functie. Binnenin bieden centraal opgestelde patio’s maximale doorkijken en lichtinval.”

 

Drie onderscheidende factoren

Dat B2Ai werd aangesteld als ontwerper, bleek een evidentie. Tweede generatie Johan Heemeryck (Alheembouw) en wijlen Hendrik Vermoortel (B2Ai) kenden een zekere voorgeschiedenis waardoor  beide bedrijven eerdere projecten samen realiseerden. “Onze visies liggen in dezelfde lijn”, vertelt Peter Temmerman, mede-eigenaar van Alheembouw. “B2Ai gaat steeds voor opvallende architectuur terwijl wij ons duidelijk onderscheiden met complexe projecten. Geleid door de resultaten van vorige samenwerkingen was het uiteindelijk logisch dat we voor het eigen kantoorgebouw in zee gingen met dit vooraanstaand bureau. B2Ai staat op de eerste rij als het erom gaat moeilijke projecten tot een goed einde te brengen. Zij hebben een heel aantal in-house specialisten en zoeken altijd de geschikte gespecialiseerde partner om tot goede oplossingen te komen.”

Niet voor niets luidt ook de baseline van aannemer en bouwheer Alheembouw : ‘Hoe moeilijker, hoe liever’.. Het bedrijf hanteert een duidelijke visie, gesterkt door de aanwezigheid van  projectontwikkelaar Steenoven en betonvloerspecialist Betocor. Daarnaast heeft het met AConstruct een zusterbedrijf dat zich met een expertise in sleutel-op-de-deur projecten richt op de Noord-Franse markt. Het bedrijf vaart een duidelijke koers en zag de omzet gestaag groeien onder leiding van Johan Heemeryck, bedrijfsleider sinds 1988. Peter Temmerman werd in 2006 weggeplukt bij Jan De Nul en kocht zich begin dit jaar voor de helft in het bedrijf in via de nieuwe holding 2B Concrete. “Als voormalig producent van betonvloeren zijn we groot geworden dankzij de explosie bij de diepvriesgiganten. Voor hen leverden we maatwerk in hoog- en industriebouw waardoor we aan een snel tempo expertise opbouwden. Intussen onderscheiden we ons in de sector als klasse 8 aannemer in drie zaken: moeilijkheidsgraad, planning en opvolging. De bestaande site langs de Roeselarestraat straalde echter weinig ambitie uit waardoor de nood naar een landmark als  hoofdkantoor zich opdrong. Zoals onze baseline tenslotte duidelijk maakt, kloppen klanten bij ons aan voor de meer complexe en omvangrijke projecten. Constructies die opvallen door verregaande eisen en de vraag naar complexiteit van de bouwheer. In de intentie dergelijke opmerkelijke projecten binnen te halen, schreeuwde onze verouderde site om een hedendaagse toevoeging met vernieuwend karakter. Zonder daarmee al te veel te willen opvallen en naar analogie met de bedrijfscultuur van bestaande klanten een bepaalde bescheidenheid omhelzend. Dit spanningsveld tussen het aantrekken van nieuwe klanten en het bestaand cliënteel niet tegen de borst te stoten, heeft B2Ai naar de realiteit weten om te zetten.”

nieuwbouw

Technisch top

Het oprichten van een rond gebouw is allesbehalve evident en vereist doorgedreven expertise van een bouwteam. Naar berekeningen op basis van dat ene referentiepunt, het centerpunt; en naar invulling wat meteen in ontwerpfase werd meegenomen. “In tegenstelling tot een hoekige formatie is het niet mogelijk het volume op te richten volgens een logische en duidelijke structuur”, haalt Baeke aan. “Het radiaal gegeven verhoogde de moeilijkheidsgraad behoorlijk en vormde zodoende de belangrijkste uitdaging. Zonder duidelijke referentiepunten was daarom een bepalende rol weggelegd voor de landmeter. Nog meer dan anders ging hij grondig tewerk in het uitlijnen en afbakenen van het gebouw.

Hoe verhouden de ruwbouwbalken op de centerlijnen zich bijvoorbeeld tot de binnenwanden, en komen de voorvlakken overeen met de positie van de gevel?” De flexibele vloerbekisting Skydeck, al jaren door de bouwheer toepast in zijn constructies, bleek daarnaast een erg geschikte methode in het vermijden van doorhangende balken. “Naast de functie van vloerplaat betreft het een erg flexibel systeem dat toeliet de thermoregulerende werking te gebruiken voor betonkernactivering. Daarnaast stelde het systeem ons in staat de betonstructuur van de plafonds zoveel mogelijk zichtbaar te behouden en via zandstraling een verhoogde afwerkingsgraad te bekomen. Daardoor konden we de hoofdactiviteit van de aannemer, beton, extra accentueerden. Gezien de radiale opstelling van de infrastructuur hadden we bijkomend de vrijheid in oriëntatie van de plafonds. We gaven de voorkeur voor een noord-zuid oriëntatie wat ook voor de medewerkers en bezoekers duidelijk afleesbaar is en intern een subtiele referentie geeft aan het gebouw.

De infrastructuur wil daarbovenop een referentie zijn voor de toekomst. Door het open ontwerp is interne reorganisatie en groei mogelijk geworden. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van de recycleerbare materialen staal, beton en aluminium dankzij een bouwheer die zich daarnaast engageerde op technisch vlak in het inperken van het energieverbruik via het inzetten van alle haalbare technieken Zo werd onder meer voorzien in betonkernactivering, een BEO-veld, daglichtsturing en PV-panelen. Een gebouwenbeheerssyteem monitort aansluitend de installaties. Het regenwater wordt
zoveel als mogelijk gebufferd en gebruikt. Het groendak zorgt mee voor de vertraagde afvoer van het regenwater, werkt als extra buffer tegen oververhitting en oogt nog eens extra mooi als ‘tuin’ bij het dakterras van de tweede verdieping.

Bedrijfscultuur verwerkt in interieur

Een volgend bepalend gegeven in de constructie van een cirkelvormig volume ligt bij de invulling van het interieur, dat al in de ontwerpfase werd meegenomen in het geheel. In vergelijking met hoekige formaties leent een radiale omgeving zich niet tot de toevoeging van het interieur na de ruwbouwwerken. Van uiterst belang was daarom dat onze in-house interieurarchitect al in een vroeg stadium in overleg ging met onze tekenafdeling om tot een realiseerbaar geheel te komen. Initieel gestart van grote open ruimtes eindigden we bij landschapskantoren met beperkte afscheiding tussen de verschillende afdelingen. Hiermee refereren we aan de open bedrijfscultuur die er bij de eigenaar heerst. Deze visie combineerden we vervolgens met de keuze voor een cilindrische structuur en een volledig beglaasde centrale patio op het gelijkvloers en de eerste verdieping. De patio verhoogt het contact met de buitenomgeving, maximaliseert de transparantie in het gebouw en optimaliseert de inval van daglicht.” Opmerkelijk is dat de tweede verdieping, waarin onder meer directiekantoren en loungeruimtes zijn ondergebracht, deels teruggetrokken is opgesteld. Meer bepaald eenderde van de volledige cirkelomtrek is onderdak, aangevuld met terrassen en een groendak. “De site situeert zich tenslotte in de nabijheid van bewoning en met deze betrachte kleinschaligheid komen we aansluitend tegemoet aan de factoren ‘bescheidenheid’ en ‘open bedrijfscultuur’ als vertrekpunten in dit ontwerp.” “Alheembouw onderscheidt zich enerzijds door de uitstekende bouwkwaliteit en de mate van complexiteit”, pikt Temmerman in, “en profileert zich anderzijds als innoverend en transparant bedrijf. Het draait rond het teamgebeuren en de open geest die we vooropstellen. Het is duidelijk dat deze flexibele en open omgeving van landschapskantoren in combinatie met een glazen gevel rondom die waarden duidelijk omvatten. We betrekken de hele site met het kantoor en versterken mogelijk op termijn het geheel in een slimme verbinding tussen bestaande en nieuwe bebouwing. In deze opvatting vormt het kantoor tevens een belangrijke meerwaarde in de ‘war of talent’ die er in de bouwsector heerst. High potentials hebben geen zin in een verblijf in een verouderde structuur. Wil je deze groep aantrekken, moet je ambitie uitstralen en hen een inspirerende omgeving bieden. Willen we blijven groeien in onze vier hoofdactiviteiten: industrie, retail, pps en dbfm; dan zijn deze nieuwe lichtingen en gevestigde talenten essentieel”, besluit Temmerman.