Back to top

Nieuwbouw De Veerboot in Deinze toegekend aan consortium Alheembouw - B2Ai - VK Architects & Engineers - Stefaan Thiers

Het bouwteam “Alheembouw (hoofdaannemer) - B2Ai architects - VK Architects & Engineers (technieken en stabiliteit) - landschapsarchitect Stefaan Thiers” kondigt met trots aan dat het de ontwerpwedstrijd heeft gewonnen voor het Design & Build project in Deinze voor het GO! De opdracht bestaat uit het ontwerpen én bouwen van een nieuwe basisschool Buitengewoon Onderwijs met internaat. Het concept van de school is volledig afgestemd op maat van zijn gebruikers en voldoet aan de eisen van de stedenbouwkundige en architecturale context. Verwacht wordt dat de eerste leerlingen in de loop van het schooljaar 2023-2024 hun intrek nemen. De nieuwe school biedt plaats aan 110 leerlingen, het internaat telt 61 kamers.

Bundeling van school en internaat

De Veerboot - een basisschool die voorziet in Buitengewoon Onderwijs - situeert zich in Astene terwijl “Internaat 24” momenteel is verspreid over twee vestigingen in Tielt en Ronse. De opdracht van het Design & Build project bestaat erin beide instellingen te bundelen op de site van basisschool en atheneum Erasmus langs de Volhardingslaan in Deinze. Naast de ontwikkeling van een nieuwbouw en bijhorende omgevingsaanleg wordt ook een masterplan voor de volledige site opgemaakt.

Heldere verbindende structuur binnen een stedelijke context

Op de nieuwe site wordt een overzichtelijke structuur gecreëerd, waarbij elk programma een duidelijke plek krijgt toegewezen. Het bos blijft gevrijwaard en wordt ingezet als natuurbeleving voor de gehele campus. Er komen twee nieuwe hoofdassen: een Noord-Zuid as, die de verbinding vormt tussen de NMBS-parking en de toegang aan de Volhardingslaan en een Oost-West as die de Legestraat met de fietserstoegang aan de Landweg verbindt. Op het knooppunt van beide assen vormt zich een centraal plein. Er werd rekening gehouden met het richtinggevend mobiliteitsplan van de stad Deinze. Zwakke weggebruikers krijgen hier te allen tijde prioriteit.

De nieuwe school situeert zich op de kruising van de twee assen, grenzend aan het schoolplein. De hoofdtoegang tot de school bevindt zich langs de centrale Noord-Zuid as. Via een gaanderij worden de leerlingen, personeel en bezoekers vanaf het schoolplein begeleid tot aan de ingang. Gezien alle klassen zijn gelegen op het gelijkvloers niveau grenzen alle speelplaatsen rechtstreeks aan de klaslokalen.

Internaat en school: twee architecturale identiteiten

Binnen het masterplan wordt het programma van de school en het internaat in één gebouw samengebracht. Het ontwerpteam opteert daarom voor een compact gebouw met een beperkte footprint. Beide programma’s zijn leesbaar in hun onderscheidende vormelijke presentatie. Volumetrie, materiaal en kleurgebruik - rood voor het internaat – maken het verschil duidelijk.

Door het internaat architecturaal op de school te positioneren, wordt sterk ingezet op een kwalitatieve buitenruimte. De beleving van het internaat staat los van de schoolomgeving. Het integreren van groene ruimtes op de daken en het creëren van diverse speelterreinen, terrassen en groenzones genereren een grote mate van eigenheid.

Licht en kleur in het interieur

Het ontwerpteam onderschrijft de ambitie van het GO! rond scholenbouw en de wens om in te zetten op innovatief onderwijs. De nieuwe school is daarom ruimtelijk een leuke, spannende en stimulerende omgeving op maat van het kind.

Kleuren domineren het project. Per klas wordt één kleur toegepast, onder meer op de inkomdeur en op delen van het vast meubilair (zoals de individuele werkplekken, de zone kring, de stille zone) en op plaatselijke vlakken in de vloer. Binnen elke klas wordt er gewerkt met verschillende tinten en gradaties van hetzelfde kleur – hiermee wordt de structuur van de klas gemarkeerd. Zachte pasteltinten voor de rustplekken, meer verzadigde kleuren voor de zones met veel interactie.

Licht brengt vreugde en stimuleert. Met veel zorg en aandacht werd hier de nodige aandacht aan besteed. Lateraal en zenitaal licht zorgen voor een aangename sfeer in de kamers, klassen en het forum. Het forum fungeert als het kloppend het hart van de school. Het forum organiseert en ‘verzamelt’ het schoolgebouw en biedt een duidelijk overzicht over alle functies in de school. Voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten vormt het forum het trefpunt van ontmoetingen, creativiteit en spel én de bemiddelende ruimte tussen thuis en school.

Multi-inzetbare staalstructuur

Het ontwerp versterkt de buitenruimtes van het internaat door een multi-inzetbare staalstructuur. De structuur maakt de buitenruimtes intiem en brengt daarnaast ook enkele praktische oplossingen met zich mee. Binnen de structuur is er zonwering voorzien voor de terrassen. Stalen draadnetten zorgen dan weer voor veiligheid. Verder scheppen verhoogde plantenbakken een gevoel van privacy en geborgenheid.

Circulaire en stevige materialen

Met de keuze van de gevelopbouw wordt aandacht besteed aan circulair bouwen. De gevelelementen zijn op termijn demonteerbaar en kunnen achteraf hergebruikt of gerecycleerd worden voor nieuwe doeleinden. De keuze voor ecologische materialen wordt doorgetrokken in de toepassing van isolatiematerialen.

Het gebruik van stevige materialen bestendigt een lange levensduur. De buitenschil van de gelijkvloerse verdieping bestaat uit geprefabriceerde panelen in glad zichtbeton. Het lichtgrijze materiaal refereert aan de architectuur en geprefabriceerde betonelementen van het Atheneum en Basisschool Erasmus. De bovengelegen verdiepingen hebben een buitenschil in cementgebonden vezelplaat. In de panelen zitten naaldhoutvezels die zorgen voor flexibiliteit van de plaat en cement die de nodige stevig- en hardheid garandeert. Dit materiaal is stootbestending en bestand tegen krassen.

Circulaire en stevige materialen

Met de keuze van de gevelopbouw wordt aandacht besteed aan circulair bouwen. De gevelelementen zijn op termijn demonteerbaar en kunnen achteraf hergebruikt of gerecycleerd worden voor nieuwe doeleinden. De keuze voor ecologische materialen wordt doorgetrokken in de toepassing van isolatiematerialen.

Het gebruik van stevige materialen bestendigt een lange levensduur. De buitenschil van de gelijkvloerse verdieping bestaat uit geprefabriceerde panelen in glad zichtbeton. Het lichtgrijze materiaal refereert aan de architectuur en geprefabriceerde betonelementen van het Atheneum en Basisschool Erasmus. De bovengelegen verdiepingen hebben een buitenschil in cementgebonden vezelplaat. In de panelen zitten naaldhoutvezels die zorgen voor flexibiliteit van de plaat en cement die de nodige stevig- en hardheid garandeert. Dit materiaal is stootbestending en bestand tegen krassen.