Back to top

PRUP laat Agristo verder ontplooien

De provincieraad keurde vandaag het Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) 'Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten' voorlopig goed. Dit moet vooral toelaten dat frietproducent Agristo er zich volledig kan ontplooien.

Door de sterk groeiende marktvraag naar diepgevroren aardappelproducten, was het diepvriesbedrijf Agristo nv uit Harelbeke al geruime tijd op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf kocht in maart 2016 de site Unilin in de Ridder de Ghellinckstraat in Wielsbeke op, nadat Unilin er eind 2015 zijn activiteiten had stopgezet.

Een deel van het bestemde bedrijventerrein in Wielsbeke is juridisch echter specifiek beschreven voor het bedrijf Unilin, waardoor Agristo nv er geen activiteiten kan ontplooien. Het PRUP maakt dit deel van het bedrijventerrein nu ook volop beschikbaar voor de activiteiten van Agristo.

Er wordt overigens fors gebouwd en uitgebreid : de eerste fase, een nieuwbouw met een capaciteit van 300.000 ton afgewerkte producten per jaar, is al in aanbouw. Hierbij is ook een eerste vriesgebouw opgetrokken. De werken in de tweede fase, met onder andere de bouw van enkele vriestorens, zullen zorgen voor een totale capaciteit van 600.000 ton afgewerkte producten per jaar.

Om de landschappelijke impact zoveel mogelijk te beperken, worden deze gebouwen voorzien in een aparte zone. De buffering rond het bedrijventerrein wordt divers opgevat. Enerzijds wordt het landschappelijk ingekleed, zowel qua groen als qua materiaalgebruik. Anderzijds wordt op andere plaatsen een geluidsbuffer verplicht om de geluidshinder zo goed mogelijk te milderen.

Agristo heeft voor zijn productieproces ook een grote hoeveelheid productiewater nodig. Hiertoe wordt een waterzuiveringsinstallatie gebouwd waarbij Leiewater en regenwater klaargemaakt worden om in te zetten voor het bedrijf. Hiervoor gaat het bedrijf een samenwerking aan met de Waterfabriek (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). Het gezuiverd water van deze installatie kan ook ingezet worden voor derden.

Momenteel telt Agristo zowat 450 werknemers. Met de nieuwe productievestiging in Wielsbeke zullen er zo'n 100 jobs bijkomen.

De Provincie zal nu, aansluitend op deze voorlopige vaststelling, het openbaar onderzoek organiseren. Dat zal lopen van 6 november tot en met 5 januari 2018. Er wordt een infomoment voorzien op woensdagavond 22 november in OC Leieland in Ooigem.

Rik Buyse (N-VA) vond het spijtig dat er in dit PRUP bepaald is dat er per definitie geen grote windmolens kunnen komen in dit gebied. "Dat is toch iets wat je op vergunningsniveau moet bekijken. Ik weet het, de bedrijfsleiding heeft ondertussen te kennen gegeven dat ze geen windmolens wil plaatsen omdat ze elke vierkante meter op het terrein zelf nodig heeft. Maar ik vind het bezwaren van een PRUP met een voorwaarde als deze een totaal verkeerd principe."