Back to top

Stedelijke basisschool Eksaarde legt eerste steen

Op de speelplaats van stedelijke basisschool Eksaarde is donderdagochtend het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe kleuterschool. Vanaf volgend schooljaar zal er dankzij de nieuwbouw plaats zijn voor 500 leerlingen.
Als laatste in de rij van de drie Lokerse stadsscholen krijgt Eksaarde een nieuwbouw. Eerst waren Staakte en Spoele aan de beurt, want daar is het plaatsgebrek nijpender. “Het leerlingenaantal van onze school schommelt al enkele jaren rond de 300”, zegt directrice Veerle Bogaert.

Appelboom

Toch is de nieuwbouw geen overbodige luxe. Al sinds 1995 staan er ‘tijdelijke’ containers op de site van de school. “De verhuis van de klasjes is voorzien voor de volgende zomervakantie zodat de kleuters vanaf 1 september 2019 hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw”, schetst schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V). Om de officiële start van het bouwproject symbolisch te vieren planten zesdejaars Tiebe, Niels en Amaryllis een appelboom in de tuin van de school. Schepen Van der Sypt en burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) bouwden op hun beurt de ‘eerste muur’ van de school waarna de leerlingen het ‘Bob De Bouwer’-lied zongen.

Zes kleuterklassen

Het nieuwe schoolgebouw zal zes ruime kleuterklassen omvatten met klastuintjes, een transparante, overdekte binnenspeelplaats en nieuwe bureau’s met leraarszaal. Door de vrijgekomen ruimte in het bestaande gebouw kan de refter uitbreiden. Ook de fietsenstalling aan de straatzijde wordt uitgebreid zodat de capaciteit verdrievoudigt. “Fietsgebruik wordt gestimuleerd in het groene Eksaarde”, zegt Van der Sypt.

Grote refter

De school zal vanaf het onthaal worden opgedeeld in 2 gescheiden zones: de kleuterzone en de zone voor de lagere school. Beide groepen ontmoeten elkaar in de centraal gelegen refter. “Door het opdelen in deze gescheiden zones, kan elke leeftijdsgroep zich op zijn eigen tempo ontwikkelen in een geborgen omgeving”, aldus de schepen. De binnenspeelplaats en de refter zijn apart afsluitbaar zodat ze ook ter beschikking kunnen gesteld worden van plaatselijke verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar een zaal voor hun activiteiten.

Lagere school

Bij het ontwerp werd ook rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de lagere school. Het masterplan laat toe om vier nieuwe lagereschoolklassen en vier bijkomende kleuterklassen een plaats te geven waardoor mooie open speelplaatsen ontstaan en alle verouderde containerklassen op termijn kunnen verdwijnen.

Tot slot worden ook de ochtend- en avondspits veiliger dankzij het scheiden van alle verkeersstromen: voetgangers, fietsers en auto’s krijgen een eigen duidelijk afgebakende zone. Tussen de straat en de toegang tot het terrein is er ruimte voor het creëren van een verblijfsplek met zitbanken waar ouders kunnen wachten op kinderen. (hln)