Back to top

Symbolische eerste fundering voor het Mobilis project van D'Ieteren Immo

Woensdag (17/11) vond zoals gepland de eerstesteenlegging van Mobilis plaats in aanwezigheid van een zestigtal genodigden van de gemeentelijke en regionale overheden en de projectpartners. Het was een volgende stap in de concrete uitvoering van een project dat een voorbeeld stelt op het gebied van circulariteit, multifunctioneel gebruik en duurzaamheid, en dat bovendien een drijvende kracht is achter de productieve dynamiek van het Kanaalplan!

Mobilis, op het kruispunt van de Industrielaan en de Paapsemlaan in Anderlecht, is een voorbeeldproject van D'Ieteren Immo en wordt ontwikkeld op een terrein van 10.400 m² dat al meer dan 30 jaar eigendom is van de groep. Het project zal een totale oppervlakte beslaan van 35.000 m² op 6 niveaus, bestemd voor economische activiteiten.

Mobilis stelt een totaal vernieuwend bouwconcept voor, ontworpen om 100 jaar mee te gaan. Door de flexibiliteit van de structuur en  de aanwezigheid van demonteerbare platforms kunnen de ruimtes in het gebouw worden aangepast aan de veranderende activiteitsbehoeften. De architect van het project, Xaveer De Geyter, vat het originele karakter van Mobilis perfect samen: "Het uitgangspunt was niet om een gebouw te creëren dat oneindig kan worden aangepast aan nieuwe activiteiten, maar om een structuur te ontwikkelen waarin alle soorten activiteiten mogelijk zijn.

Dat is inderdaad de ambitie van Mobilis, dat naast de ‘garage van de toekomst’ van de Groep D'Ieteren een waaier van stedelijke industrie- en productieactiviteiten en commerciële functies in ruime zin wil huisvesten. "Voor een familieberijf als Alheembouw is het tegelijk een eer én een uitdaging om voor D'Ieteren Immo te bouwen", voegt Peter Temmerman, gedelegeerd bestuurder van Alheembouw, nog toe.

Een voorbeeldproject in verschillende opzichten

Mobilis beantwoordt perfect aan de wens van D'Ieteren Immo om een vernieuwend voorbeeldconcept voor de stad en het milieu aan te reiken, en dit in meerdere opzichten.

In de eerste plaats biedt Mobilis veerkracht tegen de klimaatverandering en het vermogen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. "Mobilis is uniek in zijn soort. Het is de neerslag van onze ambitie om het eerste flexibele, multifunctionele en industriële gebouw te realiseren met een Breeam Outstanding rating".

  • Aan de ene kant is het energieneutraal dankzij het gebruik van zonnepanelen, geothermische energie, doordachte lichtvoorziening via patio's en intelligente meters.
  • De flexibiliteit van de structuren garandeert een uitzonderlijke levensduur van het gebouw.
  • De circulariteit van het project, van de ontmanteling van het oude gebouw over de bouw van de nieuwe constructie tot het ontwerp om 100 jaar mee te gaan, overtuigde de jury van Be Circular, die Mobilis in 2020 als winnaar uitriep.
  • De biodiverse buitenaanleg van het gebouw.

Daarnaast draagt het project effectief bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Kanaalplan. In dat plan, een ontwerp van architect en stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff, primeren het behoud van de economische bedrijvigheid in de stad en de diversiteit van de wijken. Met een plafondhoogte van zeven meter kan Mobilis plaats bieden aan de meest uiteenlopende productieactiviteiten. Het kanaal kan daarbij als logistieke slagader fungeren.

Een ‘bouwteam’-formule optimaliseert het bouwproces tot slot in hoge mate. Dat is vooral in deze post-covidtijd belangrijk, nu deadlines aanzienlijk opschuiven. Dankzij de samenwerking met aannemer Alheembouw hebben we vertrouwen in de toekomst en de vooropgestelde planning.

Vanaf 2023 zal Mobilis 35.000m² uitzonderlijke ruimtes te huur aanbieden in een stimulerende en dynamische omgeving. Op basis van zeer hoge duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen biedt Mobilis de keuze uit verschillende systemen (constructie, inrichting, technieken) die de toekomstige gebruikers grote flexibiliteit garanderen. Zij zullen kunnen beschikken over aanpasbare en omkeerbare volumes. Het gebouw zal bovendien 100% energieneutraal zijn en streeft naar een neutrale waterbalans.  De aanwezigheid van een groendak, een ware oase van groen, heeft ook een belangrijk recreatief en sociaal potentieel als ontspanningsoord voor de gebruikers. Er is plaats voor een stadsboerderij die de behoeften van een toekomstig restaurant kan dekken!

We zitten op schema. Nu de eerste steen is gelegd, is de volgende stap de voorlopige oplevering van Mobilis, gepland voor 2023.

Een project in lijn met de waarden van D'Ieteren Immo

Als vastgoedfiliaal van de Groep D'Ieteren in België staat D'Ieteren Immo in voor het beheer van de vastgoedactiva die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten van de Groep, of het nu gaat om kantoren, werkplaatsen, garages, logistieke centra of parkings.

D'Ieteren Immo legt zich toe op de reconversie van sites en het zoeken naar nieuwe terreinen voor vastgoedontwikkeling in de semi-industriële sector, in de dienstensector en in de woonmarkt.

D'Ieteren Immo volgt een strategie van ‘Invest and Hold’: de kern van zijn duurzame aanpak waarbij de langetermijnvisie primeert op de onmiddellijke meerwaarde van een investering. Dat is ook in overeenstemming met de waarden van het familiale aandeelhouderschap van de Groep D'Ieteren.

D'Ieteren Immo is zich ervan bewust dat de bouwsector in grote mate verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarom tracht het, binnen zijn mogelijkheden, zijn ecologische voetafdruk te verkleinen door innovatieve en milieuvriendelijke projecten voor te stellen. Het Mobilis-project past met zijn ambitieuze programma in deze strategie.