Back to top

Troef in 'the war on talent'

Met zijn nieuwe kantoorgebouw langs de Roeselarestraat, de gewestweg tussen Oostnieuwkerke en Roeselare, levert Alheembouw zijn visitekaartje af van technische expertise in complexe constructies. Een gesprek met Johan Heemeryck en Peter Temmerman, beiden gedelegeerd bestuurder, over het nieuwe gebouw, de marktontwikkelingen en het dna van het bedrijf.

Als bouwbedrijf met erkenning klasse 8 categorie D is Alheembouw een begrip in de grootindustrie, met semi-industriële gebouwen zoals diepvriesloodsen, hoogbouwmagazijnen en fabriekshallen als specialiteit, maar ook als prominente speler in kantoorbouw. De voorbije tien jaar positioneert de West-Vlaamse bouwonderneming zich via publiek-private samenwerkingen (pps) ook steeds explicieter in scholenbouw (dbfm-programma), en met alternatieve bouwvormen – zie verder. 

De juiste troeven

Door zijn groei profileert het West-Vlaamse bouwbedrijf zich als een aantrekkelijke en dynamische werkgever, met een 200-tal medewerkers uit de regio.

“Maar in ‘the war on talent’ is het belangrijk om de juiste troeven in huis te hebben. Behalve met een goede bereikbaarheid willen we onze medewerkers ook binden door een aangename, inspirerende en creatieve werkomgeving waarin ze zich thuis voelen”, aldus Johan Heemeryck. Het nieuwe cilindrische kantoorgebouw werd recent geopend in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Aalst Christoph D’Haese, en tal van genodigden.

Authenticiteit en roots

De nood aan een nieuw hoofdkantoor als landmark drong zich op. In het verleden werd het bestaande hoofdgebouw reeds tweemaal uitgebreid.

“Ditmaal mochten de ambities iets verder reiken. De locatie van het bedrijf – dat verankerd is in Oostnieuwkerke-Staden, op de grens met Roeselare - werd niet in vraag gesteld. Het verwerven van de aanpalende percelen en gronden, om een nieuwbouwproject te kunnen realiseren nam bijna tien jaar in beslag”, aldus Johan Heemeryck.

Het transparante state-of-the-art gebouw met veel glas, beton en aluminium werd door Alheembouw en architectenbureau B2Ai ‘cilindrisch’ en met ‘open vizier’ ingebed in het bestaande rurale woongebied, naast het vorige pand dat nu opslagmagazijn wordt. Behalve als hoofdkwartier voor de kantoren krijgt het nieuwe gebouw ook een receptieve functie dankzij de beschikbaarheid van lounges, meeting rooms en cateringaccommodatie. Ook externe interprofessionele en werkgeversorganisaties, bank- en verzekeringsinstellingen enz. kunnen er terecht voor occasionele gelegenheden.

Filosofie

“In alle sectoren waarin we actief zijn, willen we steeds een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare bouwpartner zijn met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Onze projecten situeren zich in verschillende sectoren, wat impliceert dat ook de kennis van onze medewerkers telkens moet meegroeien. De verschillende bouwdisciplines waarin we actief zijn, vragen elk een andere benadering. Wat niet wegneemt dat alle projecten intern op dezelfde manier worden gerapporteerd en opgevolgd, om het even of het een pps-project of een project in de industriebouw betreft”, aldus Heemeryck. “Die filosofie wilden we ook met dit gebouw realiseren. Mensen maken de onderneming, mensen maken het verschil. Hier ligt de slagkracht van ons bedrijf.”

Bouwtechnische uitdaging

Bouwheer/aannemer Alheembouw stelde architectenbureau B2Ai uit Roeselare – destijds opgericht als Buro II door wijlen architect Hendrik Vermoortel, streekgenoot en vriend des huizes van de familie Heemeryck - voor een technische, complexe uitdaging.

“Het gebouw moest een open, transparant karakter hebben. De straatkant mocht geen langgerekte façade zijn, het gebouw mocht evenmin een groteske of overdonderende impact hebben op de omgeving”, zegt Peter Temmerman, collega-gedelegeerd bestuurder.

“Er lagen verschillende modellen op tafel waarbij onze voorkeur uitging naar een unieke cirkelvormige constructie die zich maximaal inbedt in de omgeving. Het gebouw moest een visitekaartje zijn van onze expertise in complexe constructies. Met zijn grote glaspartijen en lichtinval moest het ook onze open bedrijfscultuur symboliseren: transparant overleg, korte communicatielijnen, teamspirit en efficiënte kennisuitwisseling.”

De bouwstructuur leent zich tot uitbreiding met bijkomende bouwniveaus bij eventuele groei.

De gelaagdheid van een ... ui

Wie voor het eerst het nieuwe gebouw binnentreedt, is verbaasd over de beschikbare ruimte. Het gebouw is beduidend groter dan het er van de buitenzijde uitziet. Architecturaal leunt het cilindrische bouwconcept aan bij de gelaagdheid van een… ui. Net als bij een ui zijn er verschillende schillen toegevoegd aan de kern. Een eerste schil in glas is gecombineerd met een tweede schil, opgebouwd met verticale koperkleurige aluminiumprofielen. Elk niveau heeft een duidelijke functie. Binnen geven de centrale patio’s maximale doorkijken en lichtinval. De centrale open patio verhoogt het contact met de buitenomgeving, maximaliseert de transparantie in het gebouw en optimaliseert de daglichtinval. Een gesloten binnenpatio was geen optie omdat een overkoepelende structuur het gebouw te zwaar zou belasten.

“Niet onbelangrijk: bij een cirkelvormig gebouw is het cruciaal dat de interieurinrichting vanaf de opstart van het project in het ontwerp wordt meegenomen. Zo werd voor de vloerbekleding, wegens de cirkelvormigheid van het gebouw, gekozen om voegpatronen te vermijden”, aldus Temmerman. De meeste ruimtes op het gelijkvloers zijn voorzien van polyurethaanvloeren, deze op de verdiepingen – omwille van de akoestiek – van tapijtvloeren.

Human centered architecture

De complexe vorm van de nieuwe kantoren, ontworpen door het team van B2Ai, verduidelijkt partner-architect Tom Vandorpe, die het project mee ontwierp volgens het radiaal assenstelsel, als volgt: “Voor deze kantoren hebben wij onze visie op ‘human centered architecture’  maximaal kunnen uitwerken. De transparante en bijna energieneutrale cirkel integreert vele belangen: een elegante inplanting, een dynamische uitstraling van de bouwheer, het milieuaspect, en niet in het minst het welzijn van de werknemers. De transparante cirkelvorm zorgt ervoor dat er in elke ruimte daglicht binnenvalt. Iedereen heeft visueel contact en toch kan er in alle rust gewerkt worden.”

BEN-schoolvoorbeeld

Het realiseren van een ben-gebouw of bijna energieneutraal gebouw waarin zoveel beglazing verwerkt is, is een uitdaging op zich. Het nieuwe Alheembouw-hoofdkwartier geldt als schoolvoorbeeld terzake. Dit dankzij de betonkernactivering (verwarming en koeling in betonmassa), een beo-veld (boorgat-energie-opslag), daglichtsturing en pv-panelen. Een gebouwenbeheerssysteem monitort alle installaties. Het regenwater wordt zoveel mogelijk gebufferd en gebruikt. Het groendak zorgt mee voor de vertraagde afvoer van het regenwater, werkt als extra buffer tegen oververhitting en oogt ook mooi als ‘tuin’ op de tweede verdieping. Voor de constructie werden voornamelijk recycleerbare materialen als staal, beton en aluminium aangewend.

Diversifiëren

Terug naar de core business van Alheembouw, dat de voorbije jaren een serieus parcours heeft afgelegd. “In de sectoren waarin we actief zijn, staan we heel sterk. De diepvriessector is en blijft een boeiende sector met heel wat groeipotentieel. Toch wilden we de trechter wat breder opentrekken. Om verder door te groeien, moesten we onze activiteiten verder diversifiëren, onder meer richting scholenbouw (zie verder) en retail“, aldus Johan Heemeryck.

Focus op PPS

De voorbije tien jaar focust Alheembouw steeds meer op pps als deel van de core business, in de scholenbouw. Bij deze pps-projecten geeft de West-Vlaamse bouwonderneming een kwalitatieve invulling aan publieke gronden, in samenspraak en in win win met lokale overheden. Toen de Vlaamse regering in 2008 het dbfm-programma voor scholen startte, nam Alheembouw mee het voortouw.

“In de startfase, toen wij bij wijze van spreken als klein broertje mee aan tafel zaten, was dit zeker niet evident, mede omwille van de zware contractuele verplichtingen die werden opgelegd. Maar we hadden voldoende maturiteit, kennis en flexibiliteit in huis om ons hierop in te stellen. Het welslagen is vooral een kwestie van de juiste mindset en van interne organisatie gebleken. Meedenken met de bouwheer, een brede kennis van (bouw)zaken, prijzen onder controle krijgen én houden, en kwaliteit leveren… Pps blijft uiteraard een verhaal van rechten en plichten. Ook vandaag blijven we een trekker en bondgenoot om de achterstand in schoolinfrastructuur te helpen wegwerken”, aldus Temmerman.

Momenteel bouwt het West-Vlaamse bedrijf aan 15 scholen verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. Na de oplevering blijft Alheembouw verantwoordelijk voor het technisch/bouwkundig onderhoud gedurende 30 jaar.

Synergiën

Een erkenning klasse 8 categorie D is voor de lokale en regionale overheden een belangrijk criterium in de toewijzing van pps-opdrachten. Die zijn namelijk vrij complex en veeleisend. De bouwtechnische expertise heeft Alheembouw in huis. Voor zijn projecten doet het bedrijf een beroep op dochterbedrijf Betocor, een producent van betonvloeren. Voor de juridische en financiële expertise is er de kennis van het ontwikkelingsbedrijf De Steenoven. Met deze projectontwikkelaar (met Johan Heemeryck als meerderheidsaandeelhouder) wordt occasioneel samengewerkt. 

“Wat de volgende 10 jaar zullen brengen voor Alheembouw is koffiedik kijken. Het afgelegde groeiparcours zal moeilijk te evenaren zijn. We volgen de markt-ontwikkelingen op de voet en zijn altijd sterk in het kort op de bal spelen.”, aldus Peter Temmerman. (bouwkroniek)