Back to top

Centrale diensten Arkorum

Door de sterke toenadering en samenwerking van de vzw Scholengroep Sint-Michiel en de vzw Scholengroep Arkorum hebben de twee onderwijsniveau's in Roeselare besloten de centrale diensten van beiden op één locatie onder te brengen op de Kattenstraat 33. Het gaat om de diensten secretariaat scholengemeenschap, boekhouding, patrimoniumbeheer, personeelsadministratie, ICT, schoolpastoraal, preventie en dienst nascholing.
Arkorum biedt naast kleuter- en lager onderwijs ook buitengewoon lager onderwijs aan, typer 1 en 2. Sint-Michiel heeft een ruim aanbod binnen de onderwijsvormen ASO/BTO/TSO (inclusief deeltijds onderwijs). Binnen de groep is er ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingen 3 en 4. Door de samenwerking ontstaat een hogere professionaliteit en betere efficiëntie, zowel op organisatorische-administratieve als op financiële domeinen.

Project details

Bouwplaats: 
Roeselare
Bouwheer: 
AG Real estate CO-Production in Development
Architect: 
Architecten Groep III
Project startdatum: 
juni 2016
Bouwperiode: 
maart 2015 tot juni 2016
Bruto oppervlakte: 
1.945m² m2

Project description

Over het project:
De projectsite is gelegen in het centrum en grenst aan het stadspark, de groene long van Roeselare. Het project realiseert een kantoorgebouw van 1.945m² voor de scholengroep vzw Sint-Michiel en vzw Arkorum. De bestaande gebouwen worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw opgebouwd uit vier bouwlagen met een centrale patio die daglicht binnenbrengt in de verschillende kantoorruimtes.