Back to top

Mobilis, Anderlecht

Project details

Bouwplaats: 
Anderlecht
Bouwheer: 
D'Ieteren Immo
Architect: 
XDGA (Xaveer De Geyter Architects)
Project startdatum: 
Mei 2021
Bouwperiode: 
In uitvoering
Bruto oppervlakte: 
35.000 m2
D'Ieteren Immo - Mobilis - Alheembouw

Project description

Mobilis in Mobili
Met deze weerspiegeling van de spreuk uit de roman van Jules Vernes vormt het project Mobilis, gelegen op de hoek van de Industrielaan en de Paepsemlaan te Anderlecht, letterlijk en figuurlijk de hoeksteen van een ambitieuze visie waarin Flexibiliteit, Innovatie en Duurzaamheid centraal staan. De site van 10.400m² zal plaatsmaken voor een gedurfd, gemengd stedelijk project met een totale ontwikkelde oppervlakte van 35.000 m². Het energieneutrale gebouw streeft naar een Breeam “Outstanding” certificatie. Naast “de garage van de toekomst van Volkswagen, Skoda en Seat/Cupra” zal het project plaats bieden aan een diversiteit van stedelijke industrie, productieve activiteiten en commerciële functies in de meest brede vorm, tot en met het dak.

In november 2018 schreef D’Ieteren Immo, met de medewerking van de brusselse bouwmeester een architectuurwedstrijd uit waarbij het winnende ontwerpteam XDGA - BOYDENS - UTIL de ambities heeft vertaald naar een innovatief concept en concreet plan.

Het project werd eind 2020 door de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgeroepen tot één van de 8 winnaars (circulaire projecten) in de prestigieuze wedstrijd Be Circular. Niet alleen wordt het huidige gebouw op een circulaire wijze ontmanteld, maar het is voornamelijk het bouwconcept met een 100-jarige structuur en demonteerbare plateau’s dat de aandacht van de jury kreeg. Deze innovatieve denkwijze laat toe om de ruimtes binnen het gebouw steeds eenvoudig aan te passen aan de evoluerende noden van de activiteiten, een visie die zich volledig uitlijnt met de langetermijnvisie van D’Ieteren Immo.

Fotogallerij Mobilis (29/04/2022)

Fotogallerij Mobilis (08/07/2021)

Bouwputbeschoeiing: 340 lopende meter berlinerwand
220 schroefpalen
58 boorpalen met na-injectie (diameter 0.97m - 1.83m, 36 meter onder het maaiveld)

Fotogallerij Mobilis (17/11/2021)

Uitgraven bouwput: 32.000m³

Fotogallerij Mobilis (01/02/2022)

Gefaseerde betonstort van de funderingsplaat (3 fases)
Foto's van de eerste betonstort (01/02/2022): 3.000m² - 50cm dik - 1.600m³
Twee betoncentrales (Anderlecht & Vilvoorde), 185 vrachten verdeeld over 24 mixers
Door 's nachts te storten en overdag te polieren (met extra geluiddemping) werd de mobiliteitshinder en impact op de directe omgeving zoveel als mogelijk beperkt.

Fotogallerij Mobilis (03/06/2022)

Fotogallerij Mobilis (07/07/2022)

Fotogallerij Mobilis (27/10/2022)