Back to top

PPS De Ham

Het project behelst 37 woongelegenheden van diverse types, een hotel met 58 kamers en kantoorruimtes. Samen vormen ze een stedelijke wand en het sluitstuk van het stadsvernieuwingsproject De Ham.
Het basisconcept is tweeledig: enerzijds een maximale verweving met het stedelijk weefsel, anderzijds een focus op een grote diversiteit.

Project details

Bouwplaats: 
Oudenaarde
Bouwheer: 
Alheembouw nv
Architect: 
Buro II & Archi+I
Project startdatum: 
januari 2012
Bouwperiode: 
januari 2012 tot januari 2014
Bruto oppervlakte: 
11400 m2

Project description

De woningen, het hotel en de kantoorruimtes vormen duidelijk zichtbare eenheden binnen het volume. Het wonen richt zich op het Waterfront van de Schelde. De kantoorruimtes vormen de sokkel van het appartementsgebouw en behoren tot de doorsteken.
Door hun gevels iets terug te plooien ontstaan overdekte wandelgangen langsheen de vitrines. De gelijkvloerse kantoor- en dienstenruimtes liggen strategisch op de hoeken van de site om een optimale toegankelijkheid en zichtbaarheid te garanderen.
Het hotel profileert zich vormelijk als een duidelijke entiteit binnen het bouwblok. Naast de 58 luxueus afgewerkte hotelkamers voorziet het hotel ook in bijkomende faciliteiten voor wielertoeristen met ruime, afgesloten fietsenstalling en een afspuitplaats.
Het project zorgt voor een mix aan activiteiten wat dit deel van de stad zeker doet opveren.