Back to top

VTI Roeselare

Sint-Michiel heeft een ruim aanbod binnen de onderwijsvormen ASO/BTO/TSO (inclusief deeltijds onderwijs). Binnen de groep is er ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingen 3 en 4. In enkele jaren heeft het katholiek secundair onderwijs in de regio Roeselare-Ardooie zich omgevormd tot een hechte scholengroep. Met visie op de toekomst is een ruim en doorzichtig studieaanbod voor de regio in kaart gebracht.
Er wordt een brede waaier van studiemogelijkheden in vier onderwijsvormen: algemeen, technisch, beroepssecundair en buitengewoon secundair onderwijs geboden. De tien scholen werken intens samen op didactisch en organisatorisch vlak. Drie goed uitgeruste internaten (2 in Roeselare, 1 in Ardooie) staan open voor alle leerlingen van de scholengroep.

Project details

Bouwplaats: 
Roeselare
Bouwheer: 
AG Real estate CO-Production in Development
Architect: 
Geurst & Schulze Architecten bv
Project startdatum: 
juli 2015
Bouwperiode: 
juli 2015 tot maart 2017
Bruto oppervlakte: 
3.686 m2

Project description

Over het project:
Nieuwbouw van een schoolrestaurant met klaslokalen, studiezaal en aula voor het VTI in Roeselare van 3.686m² voor klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte. Daarnaast omvat het project de aanleg van omgevingswerken: een overdekte speelplaats van 82m², een open speelplaats van 238m² en 157m² voor niet-genormeerde omgevingswerken.