Back to top

Waterfront Waregem

De herinrichting van de site nabij het Regenboogstadion in Waregem-Zuid, met momenteel vooral parkeerzones, is een belangrijk speerpunt in het vernieuwingsbeleid van de stad. Als één van de belangrijke toegangspoorten tot het centrum wil het stadsbestuur deze site op een doordachte, kwalitatieve, duurzame en innovatieve manier klaarstomen voor de toekomst. Dit door er een attractieve mix van wonen, werken, verblijven en recreatie aan te bieden. Daartoe besliste Stad Waregem de gronden rond het Regenboogstadion te verkopen aan een derde partij die het idee dan verder conceptueel uitwerkte.

Project details

Bouwplaats: 
Waregem
Bouwheer: 
Alheembouw nv, De Steenoven, ION
Architect: 
B2Ai, Wielfaert Architecten en Bogdan Van Broeck
Project startdatum: 
februari 2018
Bouwperiode: 
in uitvoering

Project description

Projectontwikkelaars ION, Alheembouw en De Steenoven sloegen de handen in elkaar voor een visionair totaalproject en overtuigden het stadsbestuur.  Hun masterplan laat zich alvast kenmerken door een unieke architecturale visie waarin kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit voorop staan. Tegelijk nestelt het project zich perfect in het DNA van een site die aansluit bij de open groenzone van de vallei van de Gaverbeek, het Regenboogstadion, diverse sportterreinen en Waregem Expo.

Concreet komen er aan de binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een apart parkeergebouw. Zo zal er enerzijds een levendige stedelijke publieke ruimte ontstaan met een grote variëteit aan functies: retail, kantoren, horeca, vergaderruimtes, sportfaciliteiten, kinderopvang… Anderzijds komt er een duidelijke afbakening van het meer privatieve karakter rond de woontorens. De synergie van al deze functies wordt versterkt door de specifieke inplanting van de gebouwen waartussen voldoende doorzichten en open ruimtes zijn om door te wandelen. De vorm van de gebouwen -het lijkt wel een vormenpaviljoen- is zo geconcipieerd dat er nergens voor- of achterkanten zijn waardoor ze een architecturaal geheel vormen.

De relatie van de nieuwe bebouwing met de bestaande omgeving en het stadion is ook duidelijk. Het retail- en kantoorgebouw, het hotel en het stadion vormen een architecturaal drieluik. En de twee woontorens markeren samen met het hotel alvast ‘de Poort van Waregem’.