Back to top

Bouwen aan competenties

Alheembouw zet samen met haar huidige en toekomstige werknemers in op mensgericht ondernemen.

De oprichting van een vormings-, trainings- en opleidingsbeleid, uniek in de bouwsector, met als doel om tegemoet  te komen aan de opleidingsnoden van onze werknemers.

We beschikken over een niet aflatende ambitie om onze loopbanen inhoudelijk te ontwikkelen en waardevoller te maken. Als organisatie willen we graag ons “steentje” bijdragen aan de vorming en progressie van al onze werknemers.

 

Hierbij worden we gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) binnen het kader van werkbaar werk en duurzaam loopbaanbeleid.

Bijdrage ESF: 32.000€

Bijdrage VCF: 48.000€

Projectduur van 04/2019 tot 04/2020