Back to top

Egied Van Broeckhovenschool: succesvolle oplevering fase 1

Vrijdag 30/06/2023 - Met de voorlopige oplevering van fase 1 van het project Egied Van Broeckhoven in Molenbeek kon Alheembouw het schooljaar ‘22-’23 afsluiten in stijl. Meteen ook de eerste realisatie van het Vlaamse DBFM-programma scholenbouw. De nieuwbouw voor de eerste graad - naast het renovatieproject (fase 2) - is helemaal klaar voor ingebruikname op 1 september. “Een huzarenstukje, rekening houdend met de bijzonder krappe timing", klonk het unaniem. Het resultaat van een jaar hard werk is dan ook navenant. Oordeel zelf aan de hand van onderstaande fotogallerijen of onze referentiepagina.

Drie weken geleden kregen de Alheembouw-collega's nog een exclusieve inkijk op de werf. Op de laatste officiële schooldag verzamelden bouwheer, schooldirectie de project- en werfleiding van Alheembouw (kortweg Team Egied) en architect (B2Ai) om de oplevering te beklinken met een glas en een … jawel, een partijtje tafeltennis. Projectleider Simon Devos daagde algemeen directeur Eddy Van de Velde zelf uit voor een duel in de pannakooi. getest en goedgekeurd: Work hard, play hard!

Het volledige project is nog verre van af. De ruwbouwwerken van het organisatiegebouw (met o.a. een polyvalente ruimte, bibliotheek en wetenschapsklassen) op de hoek van de Ninoofsesteenweg met de Pierre Van Humbeekstraat én het renovatieproject van de voormalige brouwerij zijn volop aan de gang. De ruime patio in het bestaande gebouwdeel die een rijke daglichtinval tot diep in het centrale deel van de school verzekert wordt een echte eyecatcher.

Over een jaar moet ook het renovatieluik voltooid zijn, waardoor de school over 12.975m² aan klaslokalen, multifunctionele en projectruimtes, praktijklokalen, open leerlandschappen en een sportzaal beschikt. Dat is voldoende ruimte om het aantal leerlingen in de daaropvolgende 6 jaar te laten oplopen tot 860.

We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd

Een van de eisen van het schoolbestuur was om op 1 september 2023 tijdelijke huisvesting te hebben voor de 100 leerlingen van het eerste middelbaar. Om aan die eis te voldoen, koos Alheembouw er voor het nieuwbouwgedeelte versneld uit te voeren en op te leveren. “Daarmee hebben we de lat voor onszelf wel hoog gelegd,” opent projectleider Simon Devos. “De timing was immers bijzonder krap, vooral omdat we gelijktijdig ook met de transformatie van de brouwerij bezig waren. De plannen voorzagen daar in de sloop van een centraal deel van de gebouwen voor het creëren van de patio. Het slopen en afvoeren van het sloopmateriaal gebeurde via de zone waar we de nieuwe sporthal zouden bouwen. Een andere mogelijkheid was er niet gezien de beperkte werfruimte in het centrum van Sint-Jans-Molenbeek. Dat betekende dat we pas na de sloopwerken met het grondwerk voor de sporthal konden starten. Dat was in november 2022, niet meteen de meest gunstige periode voor dit soort werken. Ze omhelsden onder meer het uitvoeren van een secanswand en het bouwen van een nieuwe wand met behulp van eenzijdige holle wanden. Door de 35cm brede ruimte tussen de secanspalen en holle wand vol te storten met beton, verzekeren we een waterdichte kuip voor de sporthal. De ruwbouw van de sporthal was voltooid in maart en eind juni hebben we het nieuwbouwgedeelte van de school opgeleverd. Om maar aan te geven dat het allemaal heel snel is gegaan.”

Strippen tot op het betonskelet

Voor de transformatie van brouwerij tot schoolgebouw werd de bestaande gebouwstructuur volledig gestript tot op het betonskelet. “De bestaande uitvullagen dienden verwijderd te worden en vervangen worden door lichtere materialen. De oude betonstructur zou de nieuwe schoolfuncties anders niet kunnen dragen. Daarnaast hebben we het centrale deel van het gebouw gesloopt om de patio te creëren. Voor we met die afbraak konden starten, moesten eerst alle hyperstatische balken isostatisch gemaakt worden. Die balkverstevigingen waren vrij arbeidsintensief: nieuwe wapening aanbrengen, bekisten en betonneren. Pas toen het beton voldoende was uitgehard konden we de te verwijderen balken slopen. De structurele aanpassingen dienden allemaal tijdens de overige afbraakwerken te gebeuren, opnieuw een organisatorische uitdaging.”

Een bijkomende uitdaging in het betonwerk was de renovatie van de bestaande structuur. Zowel de dragende structuur als de buitengevels vertoonden heel wat betonrot. “Alleen al de renovatie van de buitengevels vroeg zes maanden werk.”

Logistieke uitdaging

De bijzonder krappe werfruimte vroeg creatieve oplossingen. Het plaatsen van een torenkraan op de speelplaats was een logische keuze. De tweede torenkraan kreeg noodgedwongen z’n plek in het nieuwe hoekgebouw. “De logistiek was soms een kleine nachtmerrie,” erkent Simon. “Er was weinig plaats, maar we hadden veel werftransporten. We hebben geprobeerd maximaal met just in time-leveringen te werken, maar dat lukte niet altijd. Gelukkig was er een goede samenwerking met de gemeente, waardoor we vlot een vergunning kregen voor het afsluiten voor de lokale wegen rond het project, bijvoorbeeld voor de opbouw of demontage van de torenkranen.”

Met de nieuwbouw opgeleverd, rest nog het voltooien van het renovatieluik. Dat gebeurt dan wel met enkele honderden leerlingen op de werf. “We hebben dat grondig voorbereid en ervoor gezorgd dat de les- en bouwactiviteiten volledig fysiek van elkaar gescheiden zijn. Om de sporthal veilig te evacueren is er zelfs een evacuatieweg door de werfzone voorzien", besluit Simon.

Opdrachtgever / bouwheer: vzw Ignatius Scholen in Beweging (ISB)
Opdrachtnemer: SPB ABC 02 (Alheembouw & Invesis)
Procesregie i.o.v. vzw ISB: PREO
Architect; Buro II & Archi+I (B2Ai)
Ingenieur stabiliteit: VK architect+engineers
Ingenieur technieken: VK architect+engineers
Ingenieur Akoestiek: VK architect+engineers
Omgevingsaanleg; Stefaan Thiers
Onderhoud: BAM FM

Start werken: juni 2022
Uitvoeringstermijn fase 1 (nieuwbouw eerste graad): 12 maanden
Uitvoeringstermijn fase 2 (renovatie): 25 maanden