Back to top

PPS vaak verkozen samenwerkingsvorm

Steeds meer lokale overheden zoeken de hulp van private partners om aan stadsontwikkeling te doen. Een vaak gekozen samenwerkingsvorm is een PPS (Publiek Private Samenwerking).

Peter Temmerman (CEO Alheembouw) en Bart Vanderdonckt (CEO De Steenoven & Manager PPS-projecten bij Alheembouw) staan ons te woord.

Wat zijn volgens jullie de grootste voordelen van PPS?

“Via een PPS brengt de lokale overheid de knowhow van een private ontwikkelaar binnen die gemakkelijker een synergie kan maken tussen architectuur en duurzaamheid. Omdat de ontwikkelaar al van bij het begin wordt betrokken, kan al die kennis onmiddellijk al in het ontwerp worden gebundeld. De kans op een marktconform concept en dus een succesverhaal is dan vele malen groter.”

“Ook het feit dat we zelf een team kunnen samenstellen is een enorm voordeel. Vaak wordt bij een PPS-project ook een openbare dienst opgenomen zoals een bibliotheek, een hotel, OCMW-gebouw,… Dit kan zorgen voor extra winsten voor beide partijen.”

Hoe kunnen de verantwoordelijkheden en de risico’s best worden verdeeld?

“Bij PPS liggen de verantwoordelijkheden en risico’s grotendeels bij de private partner. Voor grote projecten zijn de Europese regels echter vaak een spelbreker. De overheid wordt dan verplicht om het in de balans op te nemen, wat wil zeggen dat ze geen garanties mag geven en de druk bijgevolg compleet bij de private partner en de banken komt te liggen. Bij kleinere PPS-projecten op gemeentelijk niveau speelt die problematiek minder.”

“Bovendien worden lokale overheden steeds meer matuur op dit vlak en laten ze zich ook goed bijstaan door een team van advocaten. De kunst is om een PPS op de markt te brengen waarbij men niet verzeild raakt in een procedureslag. Dit begint al bij het juist uitschrijven van het programma, de visietekst, de definitie van wat men wil. Hoe minder interpretatie er achteraf nog mogelijk is, hoe beter.”

Wat is volgens jullie een goede PPS?

“Het doel van een PPS moet zijn om samen met de overheid een project te realiseren zodat er een financiële, maatschappelijke of operationele meerwaarde ontstaat. De overheid stuurt daarbij volledig op het gewenste einddoel en niet op de inhoud. Zo heeft de private partner alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. De overheid maakt op die manier gebruik van de denk- en innovatiekracht van de markt.”

“Het uiteindelijke project is dan het resultaat van een onderhandelingsprocedure waar we als aannemer en ontwikkelaar ontwerpen, bouwen, eventueel beheren en vaak ook het project financieren.”